Pengertian Al-Qur’an, Definisi Dan Hikmah Membacanya

Pengertian Al-Qur’an, Definisi Dan Hikmah Membacanya – Assalamualaikum sahabat Idpengertian.com yang di mulyakan oleh Allah, tahukah kalian? Al Qur’an itu mempunyai suatu kedudukan yang sangat tinggi bagi penganut agama islam, sehingga umat islam akan sangat marah apabila ada orang atau pihak yang mencoba melecehkan al Qur’an.

Pengertian Al-Qur'an, Definisi Dan Hikmah Membacanya
Pengertian Al-Qur’an, Definisi Dan Hikmah Membacanya

Lalu, bagaimana pengertian al Qur’an itu sendiri…? Disini, saya akan membahas mengenai Pengertian Al-Qur’an, Definisi Dan Hikmah Membacanya. Maka dengan pengertian tersebut di harapkan dapat memberikan informasi yang baik bagi anda sebagai pembaca. Mari bersama kita simak pembahasan berikut ini.

Pengertian Al Qur’an

Al Quran adalah kitab suci bagi umat islam. Kitab suci Al Qur’an juga merupakan suatu sumber hukum utama dalam ajaran agama islam. Juga berisi tentang wahyu-wahyu Allah swt yang diturunkan pedada nabi Muhammad saw lewat perantaraan malaikat jibril.

Ditinjau dari bahasa, Al Qur’an berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda (masdar) dari kata kerja qara’a – yaqra’u – qur’anan yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Suatu konsep dari pemakaian kata tersebut dapat dijumpai pada salah satu surah al Qur’an yaitu pada surat al Qiyamah ayat 17 – 18.

Kitab suci Al Qur’an merupakan murni wahyu dari Allah swt, bukan dari hawa nafsu perkataan Nabi Muhammad saw. Al Qur’an memuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia. Juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertaqwa. Dalam kandungan Al Qur’an terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Dan merupakan suatu petunjuk yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Definisi Al Qur’an

Secara harfiah Al Qur’an mempunyai arti “bacaan sempurna” merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca dan lima ribu tahun yang lalu, yang dapat menandingi Al Qur’an Al Karim, yaitu suatu bacaan sempurna lagi mulia. Menurut sebagian ulama, Al Qur’an adalah sebuah nama khas bagi kitab yang di turunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw dan seluruhnya bisa dinamakan Al Qur’an selain itu bisa juga di artikan satu ayat itu sebagai  Al-Quran, sehingga kalau ada yang baca satu ayat dari Al-Quran, bisa dibilang bahwa dia membaca Al-Qur`an.

Baca Juga : Sejarah Turunnya Al-Qur’an

Hikmah Membaca Al Qur’an

  1. Menjadi perniagaan yang tidak akan merugi.

Firman Allah :  “Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi.” (QS al-Fathir: 29).

  1. Membaca Al-Qur’an Merupakan Amal yang Terbaik.

Sabda rosulullah :  “Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Alquran dan mengajarkannya.” ( HR Bukhari).

  1. Memperoleh derajat atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT.

Rasulullah bersabda: “Orang yang membaca Alquran dengan mahir akan bersama-sama malaikat yang mulia lagi taat (HR Bukhari dan Muslim).

  1. Mendapatkan ketenangan jiwa (sakinah) dan juga kasih sayang (rahmat).

Rasulullah bersabda: “Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Alquran kecuali turun atas mereka sakinah dan rahmat serta diliputi oleh malaikat serta Allah sebut di hadapan malaikat (sisi-Nya).” (HR Muslim).

  1. Mendapat sebaik-baik anugerah Allah SWT.

Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman: “Barang siapa yang sibuk dengan Alquran dan zikir dan meminta Ku, aku akan memberikan kepadanya sebaik-baik anugerah-Ku. Yaitu keutamaan kalamullah (Alquran) atas kalam-kalam selainnya seperti keutamaan Allah atas semua makhluk-Nya.” (HR Tirmidzi)

  1. Seperti buah utrujah yang wangi dan lezat.

Rasulullah bersabda: “Perumpamaan orang beriman yang membaca Alquran seperti buah utrujah; aromanya wangi dan rasanya lezat, perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Alquran itu seperti kurma; tidak beraroma tapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Alquran itu seperti buah raihanah, aromanya wangi tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Alquran seperti buah handhalah (semacam labu) ; tidak beraroma dan rasanya pahit.” (HR Bukhari dan Muslim).

  1. Mendapat kebaikan berlipat ganda.

Rasulullah bersabda: “Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah baginya satu kebaikan. Satu kebaikan (dibalas) dengan sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.” (HR Tirmidzi).

  1. Memberikan syafaat di hari kiamat kelak.

Rasulullah bersabda: ” Bacalah Alquran, sesungguhnya pada hari akhir zaman ia akan memberikan syafaat kepada pembacanya.” (HR Muslim).

Demikian penjelasan pelajaran agama fiqih mengenai Pengertian Al-Qur’an, Definisi Dan Hikmah Membacanya, semoga dapat menambah informasi dan juga dapat menjadi penyemangat kalian untuk lebih giat lagi membaca Al Qur’an, wassalam.

Tinggalkan komentar