Pengertian Istiqomah Manfaat Dan Keutamaannya

Pengertian Istiqomah

Istiqomah ialah konsisten dalam melakukan kebaikan. Istiqomah harus teguh pada satu pendirian dan tidak boleh tergoyahkan dalam berbagai rintangan untuk mendapatkan Ridha Allah SWT. Firman Allah swt. :

Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “ Tuhan kami ialah Allah kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): “ Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu ”. (Q.S Fushilat: 30)

Menurut tafsir ‘Aisar, Istiqomah ialah mereka yang betul-betul yakin akan kebenaran agama islam, dengan tidak menukar dengan kepercayaan lain dan konsisten dalam menjalankan ibadah dan menjauhi kemungkaran, maka malaikat akan turun 2 kali kepadanya.

Pengertian Istiqomah Manfaat Dan Keutamaannya
Pengertian Istiqomah Manfaat Dan Keutamaannya

Ayat tersebut kemudian di perkuat dengan sebuah hadits, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW: Ya Rasulullah SAW tolong ajarkan sesuatu kepadaku yang paling penting dalam islam dan saya tidak akan bertanya lagi kepada siapapun. Nabi menjawab: “ Katakanlah aku beriman kepada Alah, kemudian istiqomah (Konsisten menjalankan perintahnya dan mejauhi larangan).

Orang yang beristiqomah pasti selalu kokoh dalam menjaga kaidahnya. Orang yang Istiqomah tidak akan tergoyahkan keimanannya dalam menjalani tantangan hidupnya.

Pengertian Istiqomah Menurut Para Ulama

Berikut ini ada beberapa pengertian istiqomah menurut ulama antara lain :

Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A

Istiqomah itu tidak menyekutukan Allah dengan hal apapun juga.

Umar bin Khattab R.A

Istiqomah itu hendaknya untuk bertahan dalam satu perintah atau larangan dan tidak berpaling dari hal yang lain layaknya seekor musang.

Utsman bin Affan R.A

Istiqomah artinya ikhlas.

Ali bin Abi Thalib R.A

Istiqomah ialah melaksanakan suatu kewajiban.

Dari Ibnu Abbas R.A

Istiqomah itu mempunyai 3 macam arti yaitu : Istiqomah dengan lisan (Bertahan terus dalam membaca Syahadat), istiqomah dengan hati (Melakukan segala sesuatu dengan niat dan jujur) dan istiqomah dengan jiwa (Selalu melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT secara terus-menerus tanpa terputus).

Dari Ar Raaghib

Istiqomah itu tetap di atas jalan yang lurus.

Dari An Nawawi

Tetap dalam ketaatan. Jadi istiqomah mengandung pengertian bahwa Tetap dalam ketaatan dan di atas jalan yang lurus dalam beribadah kepada Allah SWT ”.

Dari Mujahid

Istiqomah ialah komitmen terhadap kalimat syahadat dan tauhid sampai bertemu dengan Allah ‘Azza wa Jalla.

Dari Ibnu Taymiah

Istiqomah dalam mencintai dan beribadah kepada Allah tanpa ke arah menoleh ke kanan kiri.

Baca Juga : Bacaan Sholawat Nabi Lengkap

Manfaat Istiqomah dalam Kehidupan

Istiqomah mempunyai beberapa manfaat untuk kehidupan manusia jika di terapkan. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari istiqomah yang akan kamu dapatkan jika menerapkan ajaran satu ini dalam kehidupan sehari-hari !

Mendorong untuk senantiasa melakukan kebaikan

Manfaat pertama dari istiqomah ialah dapat mendorong seseorang untuk senantiasa melakukan kebaikan. Maka, dengan memegang teguh istiqomah tersebut, kamu akan selalu memperbaiki diri.

Mencegah manusia untuk melakukan kejahatan

Selain mendorong manusia untuk melakukan kebaikan, istiqomah juga dapat menghindarkan seseorang dari berbagai perbuatan yang jahat. Sehingga kamu akan menjadi orang yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Tahan terhadap godaan

Manfaat dari istiqomah yang selanjutnya ialah seseorang akan senantiasa tahan terhadap dari godaan. Baik itu godaan untuk berbuat buruk dan hal lain yang dapat menyebabkan seseorang menjadi terhambat untuk mencapai cita-citanya.

Keutamaan Istiqomah

Istiqomah mempunyai banyak keutamaannya, berikut ini adalah keutamaan dari istiqomah :

  • Menjadi teladan yang baik, orang yang selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan dan beribadah pastinya akan menjadi orang yang baik
  • Menjadi orang yang disiplin, seseorang yang istiqomah untuk melakukan sholat berjamaah di masjid pasti dia disiplin akan waktu dan tidak pernah telat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid
  • Mendapatkan pahala, pastinya orang yang beristiqomah untuk melakukan kebaikan dan beribadah mendapatkan pahala
  • Dilapangkan rezekinya, seseorang yang selalu beribadah kepada Allah otomatis ia akan selalu dekat dengan Allah Swt dan Insyaa Allah, Allah Swt akan melapangkan rezekinya dan memberkahi rezekinya
  • Mendapat pertolongan oleh Allah Swt, seorang yang istiqomah pastinya akan dekat dan lebih mengenal dengan Allah Swt, dalam Hadis Riwayat Hakim Syaikh Al Albani yaitu “Rasulullah bersabda : Kenalilah Allah pada waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah”. Dalam hadis tersebut berarti jika kita mengenal lebih dekat dengan Allah Swt dan ketika kita susah, maka Allah Swt akan menolongnya
  • Terpelihara kehormatannya, seseorang yang selalu istiqomah di jalan Allah Swt pastinya akan terjaga kehormatannya oleh orang lain
  • Mendapatkan banyak teman, pastinya seseorang yang selalu beristiqomah di jalan Allah Swt akan mendapatkan banyak teman, misalkan saja ada seorang yang selalu sholat berjamaah di masjid, otomatis orang tersebut akan mengenal orang-orang yang berada di masjid dan akan menjadi teman dari orang tersebut.

Baca Juga : Tata Cara Shalat Hajat

Demikianlah Pengertian Istiqomah Manfaat Dan Keutamaannya. Semoga bermanfaat untuk kamu semua.

Tinggalkan komentar